Εργο της Retail Link για αλυσιδα Super Market

Η αλυσίδα Super Market Γουντσίδης, εφαρμόζει πλέον λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail Link (μέλος του ομίλου Enterosft), για την αυτοματοποίηση της καταχώρησης εισερχόμενων παραστατικών από τους προμηθευτές της, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του υπερβάλλοντος διαχειριστικού χρόνου και κόστους, για τα 18 καταστήματα που διατηρεί στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Η εταιρεία εφάρμοσε τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία αναλαμβάνει τη συλλογή των αρχείων παραστατικών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών της εταιρείας και την άμεση και αυτόματη καταχώρησή τους απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα της Γιουντσίδης. Μέσα από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του EDI και του Β2Β κόμβου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail Link, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να μειώσει το κόστος καταχώρησης, να επιταχύνει τη μεταφορά δεδομένων προς τους εμπορικούς της συνεργάτες και να διευκολύνει τις καθημερινές παραδόσεις και αναπληρώσεις στα καταστήματα της αλυσίδας.