Εργο της Qualisys Software για το καταστημα URSafe

Η Qualisys Software εγκατέστησε την εμπορική διαχείριση MyManager Εμπορικό στο κατάστημα URSafe, προκειμένου ο υπεύθυνος να διαχειρίζεται όλες τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές πωλήσεων και αγορών.

H URSafe είναι ένα one stop shop για όλα τα αναγκαία προϊόντα ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας των ανθρώπων κάθε ηλικίας.

 

Στην εύχρηστη οθόνη POS (σε άμεση επικοινωνία με το εμπορικό κύκλωμα), δίνεται η δυνατότητα ταχείας πώλησης, αναζήτησης προϊόντος κατά την πώληση με περιγραφή, κωδικό είδους ή Barcode. Υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποι πληρωμής με εμφάνιση μερικού και ολικού συνόλου και αυτόματο υπολογισμό στα ρέστα του πελάτη. Με την ολοκλήρωση κάθε πώλησης, ενημερώνονται αυτόματα τα υπόλοιπα της αποθήκης, ενώ στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την έκδοση και εκτύπωση αποδείξεων και τιμολογίων.