Εργο της Intrasoft στο Μαροκο

H Intrasoft International ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει το νέο πληροφοριακό σύστημα του Ταμείου Εθνικής Ασφάλισης του Μαρόκου (CNSS). Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο για την εταιρεία, καθώς επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της στην αγορά συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας, βασισμένη στη μοναδική τεχνογνωσία της.

 

Η Intrasoft θα επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών στο τμήμα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας και στην επιστροφή των εξόδων υγείας για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται στους υπαλλήλους του μαροκινού ιδιωτικού τομέα.

Το νέο σύστημα θα καλύψει τις ανάγκες του CNSS, δηλαδή την ενσωμάτωση των διαφόρων επιχειρηματικών δομών σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα και μία κεντρική βάση δεδομένων. Επιπλέον, θα παρέχει διαδικτυακή καταγραφή και επικύρωση δεδομένων, καθώς επίσης θα διαχειρίζεται και θα ελέγχει τις υπηρεσίες και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Η Intrasoft θα στηρίξει το CNSS ώστε να επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την διαδικτυακή ενοποίηση και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη μετάβαση σε εργασίες χωρίς-χαρτί σε όλο τον οργανισμό.

Related Posts