Εργο της Cosmos στην Κυπρο

Τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια, παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού με τη μέθοδο Software as a Service (SaaS) υπέγραψε πριν λίγες ημερες η ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems– Allweb Solutions, με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαχείρισης χρηματοδοτήσεων (Funding management), ώστε να αναβαθμίσει τις λειτουργίες του συστήματος χρηματοδότησης και την εμπειρία του χρήστη.

 

Η πλατφόρμα θα διαχειριστεί το σύνολο των φάσεων (Διαχείριση Προσκλήσεων, Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση, Αξιολόγηση, Εκθέσεις Προόδου, Πιστοποιήσεις, Εκταμιεύσεις) και θα κάνει χρήση όλων των απαραίτητων υποσυστημάτων (Διαχείρισης Επαφών, Μητρώο Έργων, Μητρώο Φορέων, Μητρώο Αξιολογητών, Διαχείρισης Έργων / χρονοδιαγραμμάτων, Διαχείριση Εγγράφων, Αναφορών).

 

Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης (υλοποίηση και συντήρηση) 7 έτη και την τοπική υποστήριξη έχει αναλάβει η CBS IT CYPRUS, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Cosmos Business Systems.

 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη