Ενα ακομη εργο για την Data Communication

Τον συνδυασμό Data Communication και Microsoft Dynamics NAV – InnovEra  ERP επέλεξε η Cosmobrands, θυγατρική του πολυκαταστήματoς attica, προκειμένου να αυτοματοποιήσει πλήρως όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες της, από τα οικονομικά και την εφοδιαστική αλυσίδα έως τη διαχείριση της αποθήκης της.

 

Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από το μοντέλο λειτουργίας της εταιρeίας, η Data Communication ανέπτυξε πρόσθετες εφαρμογές ειδικά για την Cosmobrands. Συγκεκριμένα, δημιούργησε σύστημα διαχείρισης παρακαταθηκών (προμηθευτών προς το δίκτυο Cosmobrands και αντιστρόφως, καθώς και Cosmobrands προς πελάτες και αντιστρόφως), αλλά και σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων αγορών-πωλήσεων με προμηθευτές-πελάτες (EDI). Επιπλέον, πραγματοποίησε διασύνδεση του ERP με τo e-shop της Cosmobrands για τη βέλτιστη ροή και αξιοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών δεδομένων.