Ενας “Λυκος” επιλεγει SAP

Tις λύσεις SAP CRM και SAP Retail Execution Mobile Application επέλεξε ο όμιλος Inform, μέλος της Λύκος AG.  Συγκεκριμένα, η Inform επέλεξε τη λύση SAP CRM σε συνδυασμό με τη λύση SAP Retail Execution Mobile Application για την παρακολούθηση των πελατών, την άμεση αποστολή αιτημάτων κοστολόγησης στα κεντρικά, την ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και τη συνολική παρακολούθηση της διαδικασίας κοστολόγησης, τιμοδότησης και reporting.

 

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες ενεργοποιήθηκαν σε φορητές συσκευές. Την υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία η SAP Hellas, σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Inform.