Οι βασικες τασεις που διαμορφωνουν τον τροπο που εργαζομαστε

Ο κόσμος βιώνει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αν και η τεχνολογία δεν είναι εντελώς καινούρια, το καινούριο είναι ο τρόπος που θα εφαρμοστεί στην πράξη και θα διαμορφώσει το πώς συνεργάζεστε, πώς μοιράζεστε την πληροφορία και το πώς διαχειρίζεστε τη γνώση.

 


 

Τέσσερις είναι οι μεγάλες τάσεις που θα αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές κάθε εργασιακό χώρο, μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό:

 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Πρόκειται για τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας της εργασίας. Ο ψηφιακός  μετασχηματισμός προϋποθέτει αλλαγή των εργαλείων με τα οποία πραγματοποιούνται οι πάσης φύσεως διεργασίες εντός κι εκτός επιχείρησης. Τα workflows αυτοματοποιούνται, η ασφάλεια των δεδομένων αποκτά νέα έννοια και η υιοθέτηση του mobility και της συνεργασίας είναι πλήρης σε κάθε επίπεδο.

 

Internet of Things

Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, αλλά για έναν νέο ορισμό μιας υφιστάμενης τεχνολογίας. Οι πάσης φύσεως συνδεδεμένες στο Internet συσκευές μπορούν πλέον να επικοινωνούν μεταξύ τους, παράγοντας χρήσιμα insights. Η χρήση εξελιγμένων εργαλείων analytics δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται σε καίριες θέσεις μέσα στην επιχείρηση να λαμβάνουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις. Επιπλέον, καθίσταται εφικτή η δημιουργία νέων, εντυπωσιακών εμπειριών προς τους πελάτες. Αυτό σημαίνει νέες ευκαιρίες και δραστηριοποίηση σε νέες αγορές. Με άλλα λόγια αποτελεί ένα σημαντικό όχημα για ανάπτυξη!

 

Business Intelligence

Η συγκεκριμένη τάση έχει άμεση σχέση και με το IoT. Χάρη στα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυίας, τα χαοτικά δεδομένα μετασχηματίζονται σε ένα ψηφιακό «νευρικό σύστημα» που καθορίζει, εξορθολογίζει, βελτιώνει και επιταχύνει όλα όσα κάνουμε.

 

Προσωποποίηση & Παραμετροποίηση

Με τη χρήση της τεχνολογίας, κάθε πελάτης μπορεί πια να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα. Οι ανάγκες του εντοπίζονται και η εμπειρία που του προσφέρεται είναι απόλυτα προσαρμοσμένη σε αυτές. Από το μοντέλο «μια υπηρεσία που κάνει σε όλους», περνάμε σε ένα απόλυτα προσαρμοσμένο και παραμετροποιημένο μοντέλο που έρχεται να καλύψει τις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.

 

Η Xerox στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας

Η νέα εποχή της έξυπνης εκτύπωσης με τις υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου και εγγράφων, συνδυάζει τις παραπάνω τάσεις προσφέροντας νέους τρόπους εργασίας.

Σε αυτή την μεταβατική εποχή όπου συναντώνται το χειροκίνητο με το ψηφιακό, το φυσικό με το εικονικό και το hardware με τις cloud υπηρεσίες, η Xerox βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος επικοινωνεί, συνδέεται και εργάζεται.

 

Δείτε το σχετικό βίντεο: