Χαμηλα στην Ψηφιακη Ετοιμοτητα η Ελλαδα

Βελτιώθηκε ελαφρώς το περιβάλλον για τις ψηφιακές τεχνολογίες στην Ελλάδα, ωστόσο η χώρα μας απέχει ακόμα πολύ από το να χαρακτηριστεί μια ψηφιακά ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από τον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας – Networked Readiness Index (NRI), που δημοσίευσε ο ΣΕΠΕ, σύμφωνα με την αξιολόγηση του World Economic Forum. Τα καλά νέα από τον συγκεκριμένο δείκτη είναι ότι η Ελλάδα ανέβηκε 8 θέσεις στη συγκεκριμένη κατάταξη σε σχέση με το 2014, καταλαμβάνοντας την 66η θέση μεταξύ 143 κρατών. Τα άσχημα νέα είναι ότι η χώρα μας είναι η προτελευταία σε σύγκριση με τις 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μπροστά μόνο από την Βουλγαρία – και η τελευταία από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη “The Global Information Technology Report 2015” η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της σε τομείς, όπως στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις, καθώς και από το Δημόσιο. Η κατάταξη των χωρών στον Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας γίνεται με βάση τέσσερις άξονες: Περιβάλλον (Πολιτικό, Κανονιστικό, Επιχειρηματικό, Καινοτομικό), Ετοιμότητα (Υποδομές, Οικονομική Προσιτότητα, Δεξιότητες), Χρήση (Προσωπική, Επαγγελματική, Κυβερνητική) και Επιπτώσεις (Οικονομικές, Κοινωνικές).

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από τον ΣΕΠΕ, η Ελλάδα εμφανίζεται αδύναμη σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για την περαιτέρω διάχυση των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο οικονομίας. Έτσι, σε ό,τι αφορά το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 106η θέση στον κόσμο (μεταξύ των 143 χωρών), αν και έχει βελτιώσει την επίδοση της από το 2014, όταν βρισκόταν στην 114η θέση ως προς το πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον (μεταξύ 148 χωρών).

Επίσης, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αυτή δεν είναι θεαματική σε τομείς, όπως η χρήση του Διαδικτύου μεταξύ επιχειρήσεων – Β2Β (102η από 107η το 2014), η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ (127η το 2015 από 140η το 2014) και ο αντίκτυπος των ΤΠΕ σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα (120η το 2015 από 129η το 2014).

Οι μέτριες επιδόσεις της χώρας μας γίνονται ευκολότερα αντιληπτές αν κανείς τις συγκρίνει με τον φυσικό της χώρο, δηλαδή την Ευρώπη. Παρατηρώντας κανείς την κατάταξη μπορεί να διαπιστώσει ότι επτά από τις δέκα κορυφαίες χώρες στον κόσμο είναι ευρωπαϊκές, με τις πέντε από αυτές να ανήκουν μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την εργώδη προσπάθεια που καταβάλει στο σύνολό της η Ευρώπη να βρεθεί στην αιχμή της ψηφιακής εξέλιξης καθώς αυτό κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ για την οικονομική ανάκαμψη. 

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.

Related Posts