Νεα & Τασεις

Έρευνα: Η εμπιστοσύνη το βασικό κριτήριο επιλογής προμηθευτή: Πρόσφατη έρευνα της SAP δείχνει ότι τρεις στις τέσσερις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τους προμηθευτές λύσεων πληροφορικής...
07/12/2017