Εφαρμογες

EFFECT: Εφαρμογή για διαχείριση χαρτοφυλακίου εν κινήσει: Την εφαρμογή Mobile EFFECT, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση χρηματο-οικονομικών χαρτοφυλακίων μέσω φορητών συσκευών ανεξαρτήτως πλατφόρμας παρουσίασε πρόσφατα...
10/12/2012