Ασφαλεια

Microsoft Hellas: Κυβερνοασφάλεια στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο: Εκδήλωση με θέμα την κυβερνοασφάλεια, την ανθεκτικότητα των εταιριών απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και τα διαθέσιμα εργαλεία προστασίας διοργάνωσε...
20/11/2017