Το BI σε τροχια… success story

Το Business Ιntelligence (BI) έχει καταλήξει να είναι ένας όρος-ομπρέλα, ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμογές, υποδομή, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές που επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση και ορθή ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων εντός μιας επιχείρησης. Αναπόφευκτα, λοιπόν, αποτελεί μια σημαντική παράμετρο του σύγχρονου επιχειρείν, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και – όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν – αυξάνει την παρουσία του με ταχείς ρυθμούς, προσφέροντας στους συνεργάτες σημαντικές προοπτικές δραστηριοποίησης. Ας δούμε, όμως, αναλυτικότερα τι σημαίνει Business Intelligence για τις επιχειρήσεις και ποιες ευκαιρίες προσφέρει στους channel partners.

Μπορεί τα προβλήματα μιας σύγχρονης επιχείρησης να είναι περίπλοκα και πολλαπλά, αλλά ένα από τα σημαντικότερα είναι εκείνο της τεράστιας συγκέντρωσης δεδομένων. Η εκθετική τους αύξηση προκαλεί… πονοκέφαλο, μιας και εφόσον απλά συνεχίζουν να συρρέουν και να αποθηκεύονται, τα αποτελέσματα για την επιχείρηση θα είναι σίγουρα ανεξέλεγκτα και αρνητικά. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι λύσεις ΒΙ, οι οποίες συγκεντρώνουν και σορτάρουν τον όγκο των δεδομένων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από τις ψηφίδες αυτού του τεράστιου παζλ – ολοκληρωμένη εικόνα που θα αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο για τους decision makers της επιχείρησης, ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, στην ώρα τους.

Τα διαφορετικά συστήματα ERP και CRM που μπορεί μια επιχείρηση να διαθέτει στο «οπλοστάσιό» της αποτελούν προφανώς σπουδαία assets για την επιτυχή διαχείριση των πόρων και της εξελικτικής της πορείας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε φορά που καλείται κάποιος να εξάγει συμπεράσματα από τον παραγόμενο όγκο δεδομένων των συστημάτων αυτών. Αναφερόμαστε στο κλασικό ζήτημα των διαφορετικών εκδοχών της αλήθειας που κάποιοι μπορούν να εξάγουν από τα συστήματα ERP και CRM, τα οποία με τη σειρά τους πιθανώς να οδηγήσουν και σε διαφορετικά συμπεράσματα και, ακόλουθα, δράσεις. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα οι λύσεις ΒΙ απαντούν στοχευμένα και επιτυχημένα, καθώς προσφέρουν μια κοινή εικόνα και άποψη, το οποίο είναι τελικά και το ζητούμενο για μια επιχείρηση κατά τη λήψη των ορθών και επιτυχημένων αποφάσεων.

Δεδομένων αυτών των γνωστών πλεονεκτημάτων του ΒΙ, δεν μπορεί κάποιος να μην σταθεί και στο ζήτημα της δυσκολίας υλοποίησης μιας σχετικής λύσης. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία, καθώς απαιτείται συγκερασμός διαφορετικών συστημάτων, αλλά και συγκέντρωση δεδομένων από άλλες πηγές. Το οποίο μας οδηγεί και πάλι στο κλασικό πρόβλημα των διαφορετικών εκδοχών της αλήθειας, και επακόλουθα σε μια μη ενιαία πολιτική λήψης αποφάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, μια επιτυχημένη λύση ΒΙ οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους στρατηγικούς στόχους του πελάτη, ώστε να δημιουργήσει τις αντίστοιχες διαδικασίες που θα φέρουν μοναδικά -για την κάθε επιχείρηση- και επιτυχημένα αποτελέσματα.

Ένας ακόμα παράγοντας που αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα μια επιτυχημένης λύσης ΒΙ, και στον οποίο το κανάλι οφείλει να έχει συνεχώς στραμμένη την προσοχή του, είναι ο δεσμός ανάμεσα στους συνεργάτες και στον πελάτη. Ο λόγος είναι απλός και κατανοητός: Ο συνεργάτης μέσω των λύσεων αυτών εισέρχεται στα ενδότερα της επιχείρησης, γίνεται μέλος της ευρύτερης «οικογένειας», μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις πολιτικές της. Αυτό το bonding λειτουργεί πάντοτε σχεδόν υπέρ του συνεργάτη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Οι λόγοι και εδώ είναι σαφείς: Αφενός εγγυάται μια συνεχή συνεργασία που δεν θα υπάρξει λόγος για τη διακοπή της και αφετέρου, βλέποντας ο συνεργάτης σε ποια σημεία μειονεκτεί η επιχείρηση, θα μπορεί να προτείνει σε άμεσο χρόνο τις απαραίτητες λύσεις, βελτιστοποιήσεις κ.ο.κ.

Πορεία ανάπτυξης – νέες τάσεις

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, η αύξηση των συσσωρευμένων δεδομένων είναι τρομακτική, καθώς σε όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να συνυπολογιστεί ένας ακόμα παράγοντας: εκείνος των social media και των mobile συσκευών. Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, παράγουν νέους τύπους δεδομένων, υπό μορφή βίντεο, φωτογραφιών και πάσης φύσεως αρχείων πολυμέσων. Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια, ακόμα περισσότερα δεδομένα, τα οποία αναμένουν τη σειρά τους να διευθετηθούν, να ταξινομηθούν και να χρησιμοποιηθούν.

Μια ακόμα πηγή για το ΒΙ είναι και τα δεδομένα εκείνα που προέρχονται από την ενοποίηση, η οποία λαμβάνει χώρα σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις – για παράδειγμα, ας σκεφτούμε την αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας προμηθειών. Και αυτού του τύπου οι διαδικασίες παράγουν δεδομένα, τα οποία κάπως θα πρέπει να αποδειχθούν διαχειρίσιμα.

Mια επιτυχημένη λύση ΒΙ οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τους στρατηγικούς στόχους του πελάτη, ώστε να δημιουργήσει τις αντίστοιχες διαδικασίες που θα φέρουν μοναδικά -για την κάθε επιχείρηση- και επιτυχημένα αποτελέσματα

Έχοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, η αγορά του ΒΙ εξελίσσεται προκειμένου να προσφέρει πρακτικές λύσεις στις απαιτήσεις αυτές. Σύμφωνα μάλιστα με την Gartner, η συγκεκριμένη αγορά αυξάνει συνεχώς την παρουσία και την αξία της. Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο χρόνο, η παγκόσμια αγορά λύσεων BI και analytics αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 8%, στα 14.4 δις δολάρια, αν και η Gartner τόνισε πως το μονοψήφιο ποσοστό αύξησης οφείλεται στη σύγχυση που προέκυψε σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η εταιρεία προσέθεσε πως ένας ακόμα λόγος που δεν επέτρεψε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση είναι τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, ενώ ακόμα και οι αναδυόμενες αγορές δεν μπόρεσαν να αυξήσουν το ενδιαφέρον για την τεχνολογία αυτή, εξαιτίας των οικονομικών περιορισμών.

Παρ’ όλους αυτούς τους παράγοντες που περιόρισαν την ανάπτυξη του ΒΙ, η Gartner τόνισε πως η τεχνολογία αυτή προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα: Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων της εταιρείας, βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο άνευ προηγουμένου ενδιαφέρον και στην υιοθέτηση των analytics. Καθώς η αγορά αλλάζει «ταχύτητα», παρατηρήθηκαν κάποιες ενδείξεις μέσα στο 2014 που υποδεικνύουν πως η υιοθέτηση του ΒΙ επιταχύνεται με έντονους ρυθμούς.

Το 2015 πρόκειται να φέρει μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των enterprise information, καθώς οι επιχειρήσεις τείνουν να ενσωματώσουν τα δεδομένα στην καθημερινή εργασία των εργαζόμενων, μιας και τα analytics γίνονται ακόμα πιο σύνθετα και οι vendors επιχειρούν να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. Στη λογική αυτή, μπορούμε με ασφάλεια να καταγράψουμε κάποιες από τις τάσεις που θα επικρατήσουν στο χώρο του ΒΙ.

Σύμφωνα με την Gartner, καθώς οι επιχειρηματικές απαιτήσεις για εργαλεία data analytics και BI αυξάνονται, ο διαχωρισμός ανάμεσα στους data scientists και data analysts θα γίνεται όλο και πιο θολός. Μέσα στο 2015, οι ευθύνες των δύο αυτών θα συνενωθούν σε ενός νέου είδους data expert που θα κατέχει τις ικανότητες και των δύο πεδίων, «παντρεύοντας» δεδομένα από πολλαπλές πηγές, ώστε να προσφέρει χρήσιμα και επικερδή μοντέλα προβλέψεων. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στον εκδημοκρατισμό των εργαλείων του ΒΙ, όπως είναι το Tableau, το οποίο έχει καταστήσει δυνατή τη μετατροπή πολύπλοκων δεδομένων από back-office εφαρμογές, σε κατανοητά data visualizations.

Μια ακόμα πρόβλεψη της Gartner έχει να κάνει με την κυριαρχία των Microsoft και Salesforce στο πεδίο του cloud-based BI. Συγκεκριμένα, η Microsoft κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχει εντυπωσιακή οικονομία κλίμακας στις BI προσφορές της, βασισμένη στην σουίτα της Power BI για Office 366, με αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στις τιμές. Μια ακόμα disruptive παρουσία είναι η cloud analytics πλατφόρμα Salesforce Wave. Εφόσον ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που έχει θέσει, το Wave θα μπορούσε να «βγάλει από τη μέση» σχεδόν τον μισό ανταγωνισμό. Εντούτοις, για να γίνει αυτό, το Salesforce Wave θα πρέπει να ενσωματώσει μια σύγχρονη προσέγγιση στο πώς να βοηθήσει τους πελάτες του να επιλύσουν προβλήματα ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι Microsoft και Salesforce επιτύχουν, θα σημάνει την εμφάνιση ενός πραγματικά end-to-end cloud-based συστήματος ΒΙ που θα υπόσχεται ένα ενοποιημένο σύστημα analytics.

Η τρίτη κατά σειρά πρόβλεψη για το νέο έτος αφορά την αντικατάσταση των Big Data από το Data preparation ως το πιο hot topic στο ΒΙ. Το 2014 υπήρξε το έτος της διαμόρφωσης για το Data preparation, χάρη σε μια ευρεία γκάμα συμμετεχόντων που βοήθησαν τον προσδιορισμό του ως διαφορετικής κατηγορίας εντός του ETL. Η αγορά του Data preparation έχει τελικά αναβαθμιστεί μέσω τεχνολογικών επιτευγμάτων σε τομείς όπως τα semantic algorithms, distributed computing, machine learning και το cloud computing. Το 2015 θα «δει» τον τομέα διανομής των τεχνολογιών του Data preparation να επεκτείνεται σε όλους τους χρήστες. Η ανάγκη για τεχνολογίες all-in-one θα αυξηθεί, καθώς οι CIO και οι CDO θα απαιτούν νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση end-to-end πληροφοριών. Η ανταπόκριση στο αίτημα αυτό θα έρθει μέσω της μετακίνησης από τα μεμονωμένα προϊόντα σε συνεκτικές πλατφόρμες, βασισμένες σε ευέλικτες αρχιτεκτονικές που μπορούν να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν ως cloud-base και on-premise.

Το 2015 θα φέρει μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των enterprise information, καθώς οι επιχειρήσεις τείνουν να ενσωματώσουν τα δεδομένα στην καθημερινή εργασία των εργαζόμενων, μιας και τα analytics γίνονται πιο σύνθετα

Ένα τέταρτο στοιχείο είναι πως το marketing θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη πίσω από τις ΒΙ αποφάσεις. Παραδοσιακά, το IT department είχε τον πλήρη έλεγχο, όποτε απαιτούνταν κάποιες αποφάσεις τεχνολογικής φύσης. Έκτοτε, προέκυψε το disruption με τη μορφή του cloud computing και των έξυπνων mobile συσκευών, υπονομεύοντας την ηγεμονική επιρροή του ΙΤ στις λεγόμενες Lines of Business (LOBs). Σύμφωνα με την Gartner, πάνω από το μισό του προϋπολογισμού για το ΒΙ και τα analytics στις μέρες μας, βασίζεται στις LOBs. Το επίκεντρο λοιπόν του σύγχρονου ΒΙ θα είναι αναγκαστικά το marketing, μιας και επιχειρεί να επαναπροσδιοριστεί ως η μηχανή ανάπτυξης της επιχείρησης. Το ΒΙ και τα analytics ενεργοποιούν πλατφόρμες για data-driven marketing, ταυτόχρονα με μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και υπηρεσιών, οι οποίες συνιστούν το σύγχρονο τοπίο τής τεχνολογίας του marketing.

Τέλος, μια από τις κυρίαρχες τάσεις για το νέο έτος θα είναι το Internet of Things. Ο αριθμός και η ποικιλία των συσκευών που θα συνιστούν το IoT είναι εντυπωσιακός – ειδικότερα, στην περίπτωση των τεχνολογιών τύπου Smart Patient Rooms, Smart Cities, Aging in Place, καινοτομιών μηχανισμών επιτήρησης, data acquisition (SCADA), αλλά και επαναπροσδιορισμού των παραδοσιακών workflows. Ουσιαστικά, τα δεδομένα του IoT αποδεικνύονται συναφή και πολύτιμα, μιας και μπορούν να συγκριθούν με άλλα σχετικά δεδομένα που προέρχονται από data warehouses.

Βέλτιστες πρακτικές για το ΒΙ

Τα εργαλεία του ΒΙ παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το forecasting ως τα logistics και από τη διαχείριση αποθεμάτων ως το risk mitigation. Ακόλουθα, παραθέτουμε κάποιους τρόπους, προκειμένου να διασφαλίσετε πως τα εργαλεία του BI και η συνολική στρατηγική σας θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμείτε.

1. Χρήση των ανθρώπων του business και όχι του ΙΤ ως developers
Μιας και πρόκειται για business εργαλεία, θα πρέπει να υλοποιηθούν από άτομα που κατανοούν τις ανάγκες και τις διαδικασίες του εμπορίου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν άτομα του business με την ικανότητα προγραμματισμού και όχι IT προγραμματιστές που θα πρέπει να μάθουν το business κομμάτι. Η προσέγγιση αυτή επιτυγχάνει την απλότητα και επικεντρώνει στα αποτελέσματα, όχι στις άσκοπα περίπλοκες ΙΤ τεχνολογίες.

2. Άμεση συνεργασία με τους χρήστες για κατανόηση των αναγκών τους
Αντί να απομονώνετε τους developers, αφήστε τους να συνεργαστούν με τους functional experts, ώστε οι πρώτοι να κατανοήσουν τις χρησιμοποιούμενες αναλυτικές διαδικασίες, όπως είναι το πώς οι experts αυτοί εργάζονται.
Ακόλουθα, οι developers θα μπορούν να σχεδιάσουν τους tool αλγόριθμους που θα αυτοματοποιούν τις λειτουργίες αυτές. Ξεκινήστε με ένα πρωτότυπο, δοκιμάστε το και επιτρέψτε στους χρήστες να πειραματιστούν και να προσφέρουν το feedback. Βασισμένοι στο input, προσαρμόστε ή επεκτείνετε το εργαλείο. Η πρώιμη αλλά και συνεχής εμπλοκή των χρηστών ενισχύει και ενθαρρύνει την υιοθέτηση των εργαλείων αυτών.

3. Έμφαση στην ευκολία χρήσης
Μπορεί να ακούγεται στοιχειώδες, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα εργαλεία είναι εύχρηστα και άρα εύκολο να χρησιμοποιηθούν από άτομα με διαφορετικές αναλυτικές ικανότητες και γνώσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ο κανόνας των «3 κλικ», όπου με τρία μόνο κλικ του ποντικιού, ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα, χάρη στα οποία θα μπορεί να επιτύχει κάποια σημαντική αλλαγή. Η απλότητα, επιπλέον, εξαλείφει την ανάγκη εξάρτησης από μεμονωμένα άτομα που κατέχουν εξειδίκευση. Προκειμένου να επιτύχετε την απλότητα, αυτοματοποιήστε το στάδιο της ανάλυσης όσο το δυνατόν περισσότερο. Μειώστε το χρόνο που οι χρήστες καταναλώνουν στην ανάλυση, προκειμένου το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου να αφιερώνεται στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης. Κατανοήστε τις πιθανές δράσεις που προσφέρει το εργαλείο, σε σχέση με σχετικές παραμέτρους όπως η αξία και το κόστος κάθε επιλογής. Χρησιμοποιήστε ένα συνδρομητικό μοντέλο για την προώθηση των σχετικών δεδομένων στους χρήστες που τα χρειάζονται, αντί να απαιτείτε από εκείνους να τα αναζητήσουν.

4. Ευελιξία
Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος είναι ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην επαναληψιμότητα και στη σταδιακή και αύξουσα ανάπτυξη. Το βασικό πλεονέκτημα του ευέλικτου development είναι πως παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα εκτίμησης του πόσο μακριά έχει φτάσει ένα project, καθώς και το προς τα πού κινείται κατά τη «διάρκεια ζωής» του development.
Η δημιουργία, ο έλεγχος και η υλοποίηση της τεχνολογίας ΒΙ τείνει να είναι πιο ομαλή όποτε οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ευέλικτα μοντέλα development, χάρη στο συνεχές feedback που ενσωματώνεται στο workflow. Μιας και το ευέλικτο μοντέλο είναι γρήγορο και προσαρμόσιμο, όλες οι απαιτούμενες αλλαγές θα ενσωματώνονται στο project σας, κυριολεκτικά on the fly.

5. Δημιουργία κεντρικής database, υψηλής ποιότητας
Το σωστό επιχειρείν προϋποθέτει και εξαρτάται από τη χρήση συνεκτικών δεδομένων απόλυτης ακρίβειας για τα εργαλεία ΒΙ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές σε μια κεντρική «αποθήκη», δημιουργώντας ένα εργαλείο αξιολόγησης για το φιλτράρισμα. Ακόλουθα, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται οι όποιες εξαιρέσεις. Με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο θα βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων, αλλά θα ελαχιστοποιηθούν και τα μελλοντικά λάθη, μιας και πάντα θα υπάρχει πρόσβαση στην «πηγή».

6. Επίτευξη «κρίσιμης μάζας»
Δαπανήστε λίγο χρόνο για την ορθή δημιουργία της αρχιτεκτονικής της database, ώστε να υποστηρίζει το scalability και να παρέχει σταθερή βάση για τη δημιουργία των μελλοντικών εργαλείων ΒΙ. Καθώς η βάση δεδομένων θα μεγαλώνει και ταυτόχρονα θα αναπτύσσονται ακόμα πιο ακριβή και βασικά εργαλεία, θα γίνεται ολοένα και πιο απλός ο έλεγχος των πηγών προκειμένου να δημιουργηθούν νέα εργαλεία που θα καλύπτουν και άλλες πλευρές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε πως η αποθήκευση των ιστορικών καταγραφών αποτελεί τη βάση για την ανάλυση και πρόβλεψη των τάσεων. Το ιστορικό επιτρέπει την ανάλυση των διαφορών, ώστε να δείτε κατά πόσο αντιστοιχούν σε κάποια πραγματική αλλαγή.

7. Το BI έχει να κάνει με το Storytelling
Το ΒΙ δεν αποτελεί πλέον το αποκλειστικό πεδίο των data scientists. Αντιθέτως, τα δεδομένα έχουν διεισδύει σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας, ενώ ακόμα και οι μη μυημένοι χρήστες θα πρέπει να αισθάνονται άνετα στο θέμα της κατανόησης και μετάφρασης των πληροφοριών.
Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν analytics και reports που να γίνονται εύκολα κατανοητά, προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα «αγραμματοσύνης» στο προσωπικό. Η σημασία του σχεδιασμού κατανοητών στρατηγικών ΒΙ αποτελεί ένα «αφήγημα», στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν.

BI σημαίνει παραγωγικότητα

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των custom εργαλείων ΒΙ για την επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του προσωπικού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μειώνοντας αισθητά την ποσότητα του απαιτούμενου χρόνου για εντατική ανάλυση από τα άτομα του τμήματος, τα εργαλεία ΒΙ απελευθερώνουν το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να επικεντρωθεί σε βελτιώσεις παραγωγικότητας που τα εργαλεία αυτά έχουν ποσοτικοποιήσει και θέσει ως προτεραιότητα. Ένα ακόμα σχετικό business πλεονέκτημα είναι η ικανότητα εξέτασης όλων των δεδομένων και όχι απλά υποσυνόλων δεδομένων. Τα εργαλεία ΒΙ αναλύουν και επεξεργάζονται συνεχώς το σύνολο των δεδομένων, σε αντίθεση με τους ανθρώπινους αναλυτές, οι οποίοι έχουν χρονικούς περιορισμούς και πολλαπλές ευθύνες. Τέλος, οι εταιρείες που δημιουργούν εργαλεία ΒΙ θα μπορούν να επιδείξουν υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης και αποτελεσματικότητας στους πελάτες τους, αποκτώντας πλεονεκτήματα στον ανταγωνισμό και επιτυγχάνοντας το απαιτούμενο customer satisfaction.

Οι νέες τάσεις στο Business Intelligence: Cloud & Self-Service
Νικόλας Μολφέτας, Business Group Lead – Server Solutions στη Microsoft Hellas

To παραδοσιακό BI, μετά από περίπου δύο δεκαετίες ζωής, είναι πλέον γνωστό: Ξεκινάμε με τις βάσεις δεδομένων των κύριων συστημάτων μιας εταιρείας (ERP, CRM, κλπ), κάνουμε μια επεξεργασία ανάλογα με είδος των πληροφοριών που θέλουμε να εξάγουμε, για να καταλήξουμε -μετά από αρκετές εβδομάδες συνήθως- σε μια σειρά από αναφορές, dashboards ή και διαδραστικά εργαλεία για τους τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια βέβαια η διαδικασία επαναλαμβάνεται επ’ άπειρον, γιατί πάντα υπάρχουν νέες ανάγκες των χρηστών και νέες δυνατότητες των συστημάτων.

Είναι ένα μοντέλο που συνεχίζει να είναι χρήσιμο, έχει όμως βασικά μειονεκτήματα στο χρόνο υλοποίησης και το αρχικό κόστος της επένδυσης. Οι νέες δυνατότητες στον τομέα του BI αντιθέτως, μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε με μικρά έργα και να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Ας τις δούμε αναλυτικά:

Ξεκινώντας από το Cloud, η άφιξη των συστημάτων cloud-based BI δίνει κάποιες προφανείς ευκολίες: Δεν υπάρχει αρχική δαπάνη ούτε χάσιμο χρόνου για προμήθεια hardware, άδειες software και εγκατάσταση, ενώ η υπολογιστική ισχύς μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες -π.χ. 2 επεξεργαστές αρχικά και 4 μετά από μερικούς μήνες λόγω αύξησης χρηστών. Επιπλέον, οι μεγάλες ανάγκες για επεξεργαστική ισχύ που έχουν κάποια χαρακτηριστικά (πχ Machine Learning) ήταν απαγορευτικές ως τώρα για πολλές εταιρείες, με το cloud όμως είναι δυνατό να αγοραστεί αυτή η ισχύς για λίγες μόνο ώρες! Τέλος, επειδή στο BI εμφανίζονται συνεχώς νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με το μοντέλο του cloud μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε χωρίς να απαιτείται αγορά αδειών και εγκατάσταση νέων εκδόσεων.

Συνεχίζοντας στη δεύτερη τάση, οι εφαρμογές ΒΙ δεν είναι πλέον απομονωμένα συστήματα που απευθύνονται σε λίγους εξειδικευμένους χρήστες γραφείου, οι οποίοι π.χ. κάνουν ανάλυση δεδομένων για κάποιες ημέρες κάθε μήνα. Οι αναφορές, τα dashboards και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) αφορούν τώρα πολλούς διαφορετικούς χρήστες και τους καθοδηγούν στην καθημερινή τους δουλειά. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη οι χρήστες αυτοί να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους αναφορές ή οθόνες BI, αντί να ζητούν συνέχεια από το ΙΤ νέες αναφορές και να περιμένουν την υλοποίησή τους. Έτσι έχουν προκύψει οι λύσεις Self-Service BI, που δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε τελικούς χρήστες που δεν έχουν γνώσεις πληροφορικής, επιτρέποντας όμως παράλληλα στο ΙΤ να κρατήσει τον έλεγχο και την ασφάλεια των δεδομένων.

Φτάνοντας στο «δια ταύτα», πώς μπορεί η Microsoft να βοηθήσει τους συνεργάτες σε ευκαιρίες πώλησης για όλα τα παραπάνω; Καταρχάς μέσω του SQL Server, με πλήρη χαρακτηριστικά στις εκδόσεις Business Intelligence και Enterprise, αλλά και κάποια βασική λειτουργικότητα ακόμα και στην έκδοση Standard. Η λειτουργικότητα αυτή φτάνει στον τελικό χρήστη μέσω του Excel και του SharePoint, που περιλαμβάνουν νέες δυνατότητες Self-Service BI όπως το PowerQuery (εισαγωγή και σύνδεση δεδομένων από ετερογενείς πηγές), PowerPivot (επεξεργασία δεδομένων in-memory), PowerView (δημιουργία διαδραστικών οθονών ΒΙ σε γραφικό περιβάλλον) και PowerMap (διαδραστική γεωγραφική απεικόνιση δεδομένων).

Το σημαντικότερο: Το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών είναι διαθέσιμα και σε έκδοση Cloud με την ονομασία “PowerBI for Office365”, όπου περιλαμβάνεται επίσης το Power Q&A (δημιουργία αναφορών με ερωτήσεις σε απλά Αγγλικά!). Αξίζει λοιπόν να επισκεφθείτε το www.microsoft.com/powerΒΙ και να ξεκινήσετε να σκέφτεστε πώς θα αξιοποιήσετε αυτές τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των πελατών σας!

IBM Watson Analytics: Εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων
Σοφία Αργίτη, Software Solutions Sales Specialist, Software Group, IBM Ελλάδα και Κύπρος

Η ΙΒΜ διαθέτει το πιο ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο λύσεων Big Data και Business Analytics στην παγκόσµια αγορά και έχει προβεί σε επενδύσεις, µε στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες όλων των επιχειρηµατικών κλάδων να µετατρέψουν τα δεδοµένα τους σε καινούργια, πολύτιµη γνώση και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Η στρατηγική της ΙΒΜ είναι σαφής: Θεωρεί τα δεδοµένα ως το νέο παγκόσµιο «φυσικό  πόρο» και επιθυµεί να δηµιουργήσει νέες αγορές και νέα επαγγέλµατα γύρω από την αξιοποίηση των δεδοµένων.

Τη χρονιά που πέρασε, η ΙΒΜ παρουσίασε στην αγορά την υπηρεσία Watson Analytics, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαδραστικών ερωτήσεων και απαντήσεων, µε στόχο να προσφέρει λύσεις στα πιο δύσκολα επιχειρηµατικά ερωτήµατα και να αναδεικνύει τις τάσεις που «κρύβονται» µέσα στα δεδοµένα. Πρόκειται για µια επαναστατική υπηρεσία που δίνει πρόσβαση στις πιο εξελιγµένες εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας στα χέρια τού κάθε επαγγελµατία.

Το παραδοσιακά εργαλεία επιχειρηµατικής ευφυΐας συνήθως απαιτούν δεξιότητες και στατιστική γνώση για να αξιοποιηθούν πλήρως. Το Watson Analytics αφαιρεί την πολυπλοκότητα και προσφέρει ένα εύχρηστο εργαλείο για επαγγελµατίες που τους επιτρέπει να αναλύουν τα δεδοµένα, ώστε να βρίσκουν απαντήσεις. Μέσα από µια νέα γενιά γνωστικών (cognitive) δυνατοτήτων, οι χρήστες µπορούν να θέτουν ερωτήµατα και να παίρνουν απαντήσεις σε φυσική γλώσσα. Το Watson Analytics καθοδηγεί τον χρήστη, προτείνει το σωστό visualization, εξηγεί την ιστορία πίσω από τα δεδοµένα. Δεν πρόκειται για ένα απλό dashboard ή report, πρόκειται ουσιαστικά για ερωτήσεις όπως: «Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις µου;»,  «Ποιες είναι οι παροχές που κάνουν τους υπαλλήλους µου να παραµένουν στην εταιρία;», «Ποιες επιχειρηµατικές ευκαιρίες είναι πιο πιθανόν να ολοκληρωθούν επιτυχώς;»

Φυσικά το χαρτοφυλάκιο της ΙΒΜ δεν σταµατάει εκεί. Συνεχίζουµε να επενδύουµε στα παραδοσιακά εργαλεία επιχειρηµατικής ευφυΐας, επεκτείνοντάς τα πέρα από τις αναφορές, τα dashboards και τα scorecards. Οι επαγγελµατίες BI πρέπει να µπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν what-if σενάρια, να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο και να προβλέπουν τις επόµενες κινήσεις. Οι επιχειρηµατικοί χρήστες πρέπει να µπορούν να διεξάγουν τις δικές τους αναλύσεις και να οπτικοποιούν τα δεδοµένα. Χρειάζονται να συνδέουν τις προβλέψεις και τα σενάρια µε τις παραδοσιακές αναφορές BI, ώστε να κερδίζουν µια συνολική και ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρησης, των πελατών, του ανταγωνισµού και τις αγοράς.
Η παγκόσµια ζήτηση για λύσεις και υπηρεσίες Big Data και Analytics εκτιµάται ότι θα φτάσει τα 287 δισεκατοµµύρια δολάρια µέχρι το 2017. Η ευκαιρία στην αγορά είναι τεράστια. Και αυτήν ακριβώς την ευκαιρία θέλει να αξιοποιήσει η IBM έχοντας επενδύσει 24 δισεκατοµµύρια δολάρια σε δυνατότητες Analytics στον τοµέα του R&D και των εξαγορών (πάνω από 30). Σήµερα, έχει περισσότερους από 15.000 συµβούλους στον τοµέα των Analytics, µε 6.000 συνεργάτες και 400 IBM µαθηµατικούς να βοηθούν τους πελάτες να µετασχηµατίσουν τους οργανισµούς τους.

Και η επένδυση αυτή δεν απευθύνεται µόνο στην παγκόσµια αγορά. Τον Απρίλιο του 2014, η ΙΒΜ ανακοίνωσε τη δηµιουργία ενός νέου κέντρου εξειδίκευσης στον τοµέα των Big Data & Business Analytics στην Ελλάδα (Center of Competence), ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τοµέα παροχής τεχνολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αντλώντας από τις εγχώριες, υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες. Τα δεδοµένα είναι ο νέος παγκόσµιος φυσικός πόρος. Ας αρχίσουµε να τα αξιοποιούµε.

Μπορείτε να µάθετε περισσότερα εδώ:
https://www.analyticszone.com/
Δοκιµάστε τον ΙΒΜ Watson Analytics εδώ:
http://www.ibm.com/analytics/watson-analytics/

Τα 7 συχνότερα λάθη του ΒΙ

Καθώς ο τύπος και ο αριθµός των λύσεων ΒΙ αυξάνεται, τόσο µεγαλώνει και η πιθανότητα αποτυχίας ή επιλογής λανθασµένων λύσεων για τα προβλήµατα της επιχείρησής σας. Παραθέτουµε ακόλουθα τα πλέον κοινά λάθη, στα οποία οι επιχειρήσεις είναι επιρρεπείς σε σχέση µε την επιλογή και την υλοποίηση µιας λύσης ΒΙ, αλλά και πώς να τα αποφύγετε.

1. Αοριστία στους στόχους
Ένα από τα πιο κοινά λάθη, είναι η επιχείρηση να ξεκινάει τη διαδικασία εφαρµογής του ΒΙ, δίχως να γνωρίζει επακριβώς τη στόχευση. Οι επιχειρήσεις δεν θα µπορούν επιτύχουν πραγµατικό ROI, εφόσον δεν περιγράψουν πρώτα το business case και χρησιµοποιήσουν ακόλουθα τα big data προκειµένου να επιτύχουν το σκοπό τους.

2. Προβλήµατα ασφάλειας και νοµικής φύσης
Μην κάνετε το λάθος να ξεχνάτε το ζήτηµα του data governance. Το να προσφέρετε πρόσβαση όλων των δεδοµένων σε όλους τους χρήστες είναι λάθος κίνηση. Προκειµένου να προστατεύσετε την επιχείρηση και τους πελάτες σας, διασφαλίστε πως το σύστηµα ΒΙ συνεργάζεται αρµονικά µε τις πολιτικές ασφαλείας και τις νοµικές υποχρεώσεις.

3. Αγνόηση του integration
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτιµούν τις λύσεις ΒΙ µε όρους διαθέσιµων χαρακτηριστικών και τείνουν να αγνοούν σηµαντικές παραµέτρους όπως το integration (π.χ. µε τις εφαρµογές του Office και άλλες εφαρµογές ή enterprise portals, custom mobile συσκευές κ.ο.κ.). Η ουσία εδώ είναι πως αν και τα features είναι σηµαντικά, είναι εξίσου σηµαντικό να διασφαλίσετε πως η λύση ΒΙ που θα επιλέξετε, συνεργάζεται αρµονικά µε τα άλλα business systems σας.

4. Επιλογή λύσης που δεν αναπτύσσεται/ εξελίσσεται
Στις ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις αιχµής, τα self-service analytics αποτελούν τον κανόνα. Οι «µονολιθικές» υποδοµές υποχωρούν σταδιακά προς όφελος των λύσεων που µπορούν να επεξεργαστούν νέες πηγές δεδοµένων, ενώ το κλειδί εδώ είναι η ευελιξία και η χρηστικότητα.

5. Αγνόηση του mobility
Πολλές επιχειρήσεις αγνοούν τον παράγοντα mobility κατά την επιλογή µιας λύσης ΒΙ. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα απλό KPI που εµφανίζεται στο smartphone µας είναι τόσο χρήσιµο όσο όλα τα reports που θα τυπωθούν σε χαρτί.

6. Επίσπευση της υλοποίησης
Μια επιτυχής υλοποίηση δεν είναι πάντα και η ταχύτερη υλοποίηση, ενώ η ταχύτερη υλοποίηση δεν είναι πάντα και η πλέον επιτυχηµένη. Απαιτείται ικανοποιητικός χρόνος για την εκπαίδευση των χρηστών, προκειµένου να αποκτήσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες για τη χρήση της λύσης ΒΙ.

7. Αδυναµία εκµετάλλευσης δεδοµένων και reports
Πολλές επιχειρήσεις συλλέγουν πολύτιµες πληροφορίες από το BI τους, αλλά δεν µοιράζονται, αναλύουν ή ενεργούν βάσει αυτών, και αυτό είναι λάθος. Με την εκµετάλλευση των συγκεντρωµένων πληροφοριών και την εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα business µοντέλα, οι επιχειρήσεις αποτρέπουν τον κίνδυνο και ταυτόχρονα λαµβάνουν πληροφορηµένες αποφάσεις επωφελείς για το µέλλον τους.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.

Related Posts