Η Profile Software παρουσιαζει τη νεα εκδοση του Axia

Η εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού Profile Software ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του συστήματος διαχείρισης επενδύσεων και εργασιών family office σε web-based περιβάλλον Axia. Η νέα λύση, περιλαμβάνει πλήθος νέων δυνατοτήτων καλύπτοντας μια σειρά από πρόσθετα επενδυτικά προϊόντα, τύπους συναλλαγών, αναλύσεις διασυνδέσεις και χρηστικά χαρακτηριστικά του συστήματος, υποστηρίζοντας επιτυχώς τη βελτιστοποίηση των εργασιών.

 

Εκτός από την προηγμένη λειτουργικότητα αναφορικά με τη διαχείριση σχέσεων πελατών, χαρτοφυλακίου ως προς βασικούς τύπους επενδυτικών προϊόντων όπως ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις κ.ά., το Axia προσφέρει επιπρόσθετη λειτουργικότητα εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων που αφορούν στα private equity funds και ακίνητα (real estate properties), με τρόπο που τα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται τυπικά από Family Offices. Συγκεκριμένα, το private equity funds περιλαμβάνει εξειδικευμένα στατικά δεδομένα (static data), διαχείριση δεσμεύσεων (commitments) και εκτέλεση ειδικών συναλλαγών όπως capital calls και distributions. Επιπλέον, προσφέρει την απαιτούμενη διαδικασία αποτίμησης και σημαντικό εύρος συγκεκριμένων ratios όπως TVPI, DVPI, RVPI και PIC, ενώ επιτρέπει μέτρηση απόδοσης χρησιμοποιώντας IRR. Επίσης, τα επενδυτικά προϊόντα του real estate properties προσφέρουν εξειδικευμένα στατικά δεδομένα και τύπους συναλλαγών για ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εργασιών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Axia διαθέτει πλέον μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική λειτουργικότητα μέτρησης κινδύνου μέσω του νέου module «Risk Metrics» για προηγμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το συγκεκριμένο module παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα και πολλαπλά analytics αναφορικά με τα absolute risk, relative risk, downside risk, και risk-adjusted return.

 

Επιπρόσθετα, στη νέα έκδοση του Axia υποστηρίζονται πλήρως οι συναλλαγές πληρωμών μέσω τραπεζών (outgoing funds transfers), με ροή εργασιών (workflows) για εσωτερικές εγκρίσεις και αυτόματη παραγωγή εντύπων των σχετικών οδηγιών προς τις τράπεζες (Bank instruction forms). Επίσης, παρέχει πλήρη διευθέτηση εισερχομένων συναλλαγών (incoming funds transfers).

Ακόμη, έχουν προστεθεί νέα interfaces με διεθνείς Custodian Banks, τα οποία επιτρέπουν διαχείριση συναλλαγών και ανοικτών θέσεων με σκοπό τη συμφωνία (reconciliation), εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος, ενώ παράλληλα αυτοματοποιούν τις σχετικές εργασίες. Τα interfaces υλοποιούνται είτε με τη μορφή Bank-proprietary αρχείων είτε σε μορφή αρχείων SWIFT-based μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας την εύκολα προσαρμόσιμη και αξιόπιστη υποδομή διασύνδεσης του Axia.

 

Οι έτοιμες προς χρήση λύσεις του Axia για Wealth Management εταιρείες και Family Offices περιλαμβάνουν, ενσωματωμένες αναφορές που σε συνδυασμό με ένα εύχρηστο getting-started οδηγό, setup wizards καθώς και online context-sensitive help, προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση, και αρχική μετάπτωση δεδομένων.

Related Posts